Message:

Remove ads from this guestbook - starting at just EUR2,50
1:46pm 15-07-2008
kurdin
dnyayki sair buit dllm...
la xaki paki toda pem grt...
la xaki paki toshda peyakanyan brimawa....
balam hargiz u hargiz nayantwani xoshawisti mn bo dli pr nasozt kam bkanawa...
1:33pm 15-07-2008
kurdin
wanazani dasty xam yadt la dlm dar akat...
ashki xwenm dalila bo kasek ka bawar nakat....

-------------------------------------------------------------

qat xayal nakait to la yad bkam...
magar aw katai koch bo xak bkam...

-------------------------------------------------------------

hamw shawgarek chawarem...
lagal asterada halbeit...
shaw koch dakat...asterakan daronawa...
bo pem nalait ai to kai deit..

-------------------------------------------------------------

hamw xamek hiwai xoi haya...
hamw ashqek xoshawisti xoi haya...
mnish batanha har tom haaya..

-------------------------------------------------------------

lagal hawari ishq frmesk dabarenm...
xami dlm soz u hastm daxnkenn..
dardi durit xoshi la dlm dar denn...

-------------------------------------------------------------
11:18am 11-07-2008
Shad


Azizakam agar roishty tanha wenayak jebela
Agar hatw tanhash bwm awa wenakat hawrema
Hich nabet la wenakatda chawa mastakant abinm
Gar betw xosht nadwenm , xom bo wenakat adwenm


10:57pm 09-07-2008
MaX_LoVe
Hamu Baxek Guly Dawe Gulish Tanha Dle Dawe Dli Mnesh Toe Xoshdawe
10:53pm 09-07-2008
MaX_LoVe
3ashq Shayday Gule Sura Che Bkam Dlm Xame Zora Bo Che Am Gula Lem Dura
6:20pm 08-07-2008
kurdin
Tom Xosh Awe,To Xot Harchoni Te Agay ta Chana Grngy Pe Aday?
Ba Wabe Wak Xot Atawe Mn Har Awanda azanm Ka Nacharm Tom Xosh Bwe

agar chy to bwyta mayay aw xamw 3azabam.balam qat rozhe la rozhan wak be wafa nawt nabam,ba azary dlishm ba ,,xoshm aweyt hata la dnyada mabm

*Mn Kasek Nim Ba Dw Wtay Narmw Shirin,Btwani Dlm Barit.
*Mn aw kchakam ka ba hamw dnyash natwani dlm bo xot barit...

Awandai Duri Zawi w Asman Birt Dakam
Awandai Zori Dlopi Baran Birt Dakam
Awandai Zrian w Rashaba Birt Dakam
Awandai Garmi Agri Burkan Birt Dakam

ka pem alle xoshm awe nazanm chet pe bllem....... henda azezu nazdare la lam nazanm nawe ch gullekt lenem...

gar asmanaw zawy hamu hi mn bet....hich fayday niya ka dli to la mn dwr bet..
5:23pm 08-07-2008
kurdin
Gar atawe bmsutene .kotayi ba zhinm beny.bayak jarew ba asany galay umrm halwareny. Awa khotm le wn bkau bryar bda namdweny....

Xozgam baw rozhay xot penasanm,korpalay zhyant ba xam nasanw,xozgam baw rozhay nawy tom zany,chon la birt kam wa ba asany.

Azizakm aw rozhay ka jet heshtm,dayay frmesky talit pe rshtm,ka roshty arazwt habw,pesh away broy bochy nat kwshtm

Agar nawt bnem mang atrsm lem awa bit,agar nawt bnem gul atrsm sis bit,agar nawt bnem mom atrsm btweytawa,nacharm nawt bnem dll chwnka hargiz la bir nachitawa

Chawakant rwbareka,chawakant daryayaka,kelgay xamy xoshawistim,bo aw adat,lashay mrdwm baraw bahashty razaway xoshawisty dabat.
4:12pm 07-07-2008
Shato

Namzani 3ashqi dlt zor kama w zor ba sara chy
Brwam nabu hich alqayak be la alqam bo to bbe

Ba rozhanay krekari ba damawi w ba hazhari
Alqayakm bo kri buy bot bnerm ba yadgari

Ka chy wa pey razi nabe aley wara bibarawa
Pemale yari kam haya tosh bire la xot karawa

Basha mn chon be dl bzhymay nazani chy ruydawa
Saleka dli pr 3ashqm ba xwenawa ba to dawa

La padashti sale 3ashqm mn la bir xot abaitawa
La dway am hamu jezhwana bir la key tr akaitawa

Ballam gyana la dway kochm dlm baxara zher chale
Ba awanda ba xamawa la dway 3ashqi to nanale !

4:08pm 07-07-2008
Shato

Ranga dwain didarman be
Itr brom ba jet belm
Xosh asudaw be xam bzhi
Ay xoshawisti chan salam..
Arom hata yadgaryakan
La didaman kal bbnawa
Aw shwenanay je zhwanman bu
Jareki tr naibinmawa
Xo dazanm dway safarm
Nmayak ashk runakay
3ashqmt la faramosh dabew
Bo satekish yadm nakay..

3:54pm 07-07-2008
Shato

ღღAhi Dlღღ

Sarata xoshawisti bu ba dim nakrd nahamati
Hamu kat la bar chawm bu be baleniw xajalati
Charanusm ba towa be hiway dozax hal akeshm

ღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღ

Yadgari pr xadrw dro la naw drkw dal anezhm
To xyanat ba xwenta bo mnish xwenm bas nawakat
Dli to pr sadan xoshi mnish pr la zwxawakat

ღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღ

Dlnya ba kame mawa nawt dar ache ba badkar
Haka rozhe ahi dlm rey pegrti waku rebwar
Sarbast maba ba jwanyakat hata abd bmene bot

ღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღ

Du3ay dayan lawi wak mn dlnya ba deta astot
Pashimanm law wshanay ka nafam bum w dam ba to
Za7mata agar mn blem rastit tedaya be dro

ღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღ

Axo habe kaseki tr wa be balen lam zhyana
Brwa nakam zor stama away la tom di tawana
Wa azani ka jem beli itr dway to mn agrim

ღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღ

Sar fraz bm shadmanm be xafat dl be xam azhym
Dway to shawm chraxana rozhgarm sairanw xoshi
Chwar warzi salm dur la xam babe azarw rash poshi

3:50pm 07-07-2008
shato
ღღDabran Chanda Ba Soya ღღ

Salaneka chawarwanm bo chrkayak xanda w xoshi
La jey xanda be naway ba jare ballami poshi

Aw xamay la chawaknm badi akan wak rozhi run
Xami la yak dabran w layak juday w bo yak nabun

Azar nya waku marg zor za7mata bo gor brdn
Ballam azari dabaran zori namene bo mrdn

Ranga kasanekish habn bawar nakan bam wshana
Nakan hich lomyan bkan durn la xami shawana

Chunka kase 3ashq nabe azari lalay droya
Ba tanya 3ashq azane dabran chanda ba soya..!!!
1:31pm 07-07-2008
kurdin
mn lera bm yaxwd lawe pr ba dlm tom xosh awet...
sarezhkari brinmi la xawisha la xawnmi...

da gwe bgra ba pet blem to la kwe bit mnish lawem...
chunka gyan awana jwani baqad goizha u slemani...

lam sharada be lanama bo shamakan dwenama....
la amezi to bawlawa dnyam le bota kalawa...

to frishtai sarchnari chraxani shawi tari...
jyanabyawa hargiz la mn waku masi u daryay be bn...
1:23pm 07-07-2008
kurdin
to la xoshi u safay xotait...mnish dlm weranaya...
bash dazanm am ishqai mn gamayaki shetanya...

xo atwanm xoshm naweit balam dlm oqra nagret...
xo ashzanm baxi ishqt bo dli mn qat gul nagret...

gulm nakret simai jwanit nishan dli shetm nadai..
wak ba ishqm razi nabit bo azari ro7m adai...

guli suri ashqm bare haka bahari taman roi...
ka azani baxtawari u gawra trin 7azi mn toi...
1:14pm 07-07-2008
kurdin
wenakam bswtena ba azari ro7t nadan...
basm maka la hich shwenek nak ashqan lomat bkan...

nawm maba jareki tr ba du lewii bewafay...
sarsam maba baw hawaray teida danishtum ba tanyay...

dlek la penawi saman xoshawtsy xoi goriwa...
hazar regay be shumari bo dabran doziwan...

etr abet sozi awin lagal kam goshai dla bet...
xoshawisty kam penasa zhyan lalai chi manai bet...

pashimanm la nasinit nafamana girodadt bum...
aw rozhana nayatawa ka awenai ruxsart bum...
11:32am 07-07-2008
Shad


ba dleki sadaw sakar tosh dleki pr dro
pashimani la ashqy xot , mn pashimanm la to
xo mn frmeskw aw nabwm 7azakant bshomawa
xo mn dlm hawraz nabw awa basarma broy

pet wa nabe rega wn bkam bashwen peta bemawa
awa xawnek bw ax basar chw la to nzik bbmawa
hamw dawrm dawrm tanyai bet la tanyai natrsm
har chwar wazishm paiz bet la bahart naprsm

am jarayan let xosh nabm wa tenagay atbwrm
har hangawe lem deita pesh sad awanda let dwrm
wakw mezhw parawezm , parayaki zhang grtwm
balam chi bkam wakw ashq takw estash namrdwm

pashiman nim la ashqy xom , mn pashimanm la to

Messages: 1321 until 1335 of 2395.
Number of pages: 160
Newer86 87 88 [89] 90 91 92Older