Name:
Email:
Message:

Make this guestbook ad-free
3:54pm 07-07-2008
Shato

ღღAhi Dlღღ

Sarata xoshawisti bu ba dim nakrd nahamati
Hamu kat la bar chawm bu be baleniw xajalati
Charanusm ba towa be hiway dozax hal akeshm

ღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღ

Yadgari pr xadrw dro la naw drkw dal anezhm
To xyanat ba xwenta bo mnish xwenm bas nawakat
Dli to pr sadan xoshi mnish pr la zwxawakat

ღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღ

Dlnya ba kame mawa nawt dar ache ba badkar
Haka rozhe ahi dlm rey pegrti waku rebwar
Sarbast maba ba jwanyakat hata abd bmene bot

ღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღ

Du3ay dayan lawi wak mn dlnya ba deta astot
Pashimanm law wshanay ka nafam bum w dam ba to
Za7mata agar mn blem rastit tedaya be dro

ღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღ

Axo habe kaseki tr wa be balen lam zhyana
Brwa nakam zor stama away la tom di tawana
Wa azani ka jem beli itr dway to mn agrim

ღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღ

Sar fraz bm shadmanm be xafat dl be xam azhym
Dway to shawm chraxana rozhgarm sairanw xoshi
Chwar warzi salm dur la xam babe azarw rash poshi

3:50pm 07-07-2008
shato
ღღDabran Chanda Ba Soya ღღ

Salaneka chawarwanm bo chrkayak xanda w xoshi
La jey xanda be naway ba jare ballami poshi

Aw xamay la chawaknm badi akan wak rozhi run
Xami la yak dabran w layak juday w bo yak nabun

Azar nya waku marg zor za7mata bo gor brdn
Ballam azari dabaran zori namene bo mrdn

Ranga kasanekish habn bawar nakan bam wshana
Nakan hich lomyan bkan durn la xami shawana

Chunka kase 3ashq nabe azari lalay droya
Ba tanya 3ashq azane dabran chanda ba soya..!!!
1:31pm 07-07-2008
kurdin
mn lera bm yaxwd lawe pr ba dlm tom xosh awet...
sarezhkari brinmi la xawisha la xawnmi...

da gwe bgra ba pet blem to la kwe bit mnish lawem...
chunka gyan awana jwani baqad goizha u slemani...

lam sharada be lanama bo shamakan dwenama....
la amezi to bawlawa dnyam le bota kalawa...

to frishtai sarchnari chraxani shawi tari...
jyanabyawa hargiz la mn waku masi u daryay be bn...
1:23pm 07-07-2008
kurdin
to la xoshi u safay xotait...mnish dlm weranaya...
bash dazanm am ishqai mn gamayaki shetanya...

xo atwanm xoshm naweit balam dlm oqra nagret...
xo ashzanm baxi ishqt bo dli mn qat gul nagret...

gulm nakret simai jwanit nishan dli shetm nadai..
wak ba ishqm razi nabit bo azari ro7m adai...

guli suri ashqm bare haka bahari taman roi...
ka azani baxtawari u gawra trin 7azi mn toi...
1:14pm 07-07-2008
kurdin
wenakam bswtena ba azari ro7t nadan...
basm maka la hich shwenek nak ashqan lomat bkan...

nawm maba jareki tr ba du lewii bewafay...
sarsam maba baw hawaray teida danishtum ba tanyay...

dlek la penawi saman xoshawtsy xoi goriwa...
hazar regay be shumari bo dabran doziwan...

etr abet sozi awin lagal kam goshai dla bet...
xoshawisty kam penasa zhyan lalai chi manai bet...

pashimanm la nasinit nafamana girodadt bum...
aw rozhana nayatawa ka awenai ruxsart bum...
11:32am 07-07-2008
Shad


ba dleki sadaw sakar tosh dleki pr dro
pashimani la ashqy xot , mn pashimanm la to
xo mn frmeskw aw nabwm 7azakant bshomawa
xo mn dlm hawraz nabw awa basarma broy

pet wa nabe rega wn bkam bashwen peta bemawa
awa xawnek bw ax basar chw la to nzik bbmawa
hamw dawrm dawrm tanyai bet la tanyai natrsm
har chwar wazishm paiz bet la bahart naprsm

am jarayan let xosh nabm wa tenagay atbwrm
har hangawe lem deita pesh sad awanda let dwrm
wakw mezhw parawezm , parayaki zhang grtwm
balam chi bkam wakw ashq takw estash namrdwm

pashiman nim la ashqy xom , mn pashimanm la to

11:12am 07-07-2008
Shad
baxer bet barez shakira dastxoshi le akain , ba daway lebwrdnawa babatakant gwastrayawa bo bashy nuktaw pekanin
1:50pm 06-07-2008
kurdin
bro pashimanm ka tom nasi...
pashimanm ba dl xoshm wisti...
xoshm wisti pet nazani...
bajet heshtm ba asani...
estash hatui pashimani...
bochi hatui pashimani...
to manaii ishq nazanit...
wadazani be tawani....
lem gare...to bro lem gare...to bro tom nawet...
hastii dldari lai to nabu...
soz u xoshawisty bo mn nabu...
rozhgari mnt tarikkrdbu...
nawt qat nahenm taku mabm...
narezhm chi di frmeski chawm...
1:28pm 06-07-2008
kurdin
aw satanay to la chawm wn abit xorm le atore u hawri xaribi...
kspayak yat ba xurpai dlma wak mom aswtem azary dli...

zhyan be to tala bun hamwi xayala lagalma ba !!!!
zhyan bo to be tama rangeki be ranga mali hiwam mafrena lagalma ba!!!
1:15pm 06-07-2008
kurdin
to kai dlt wa raq bwa bo dast aneit ba rumawa...
ai sujdam bo chawt nabrd ta lagalt asht bwmawa...

da warawa waku jaran ba nazawa mailm bare...
lawa zyatr galai ro7m ba nazhake halnawaret...

namdazani awana naskit dana hargiz namaranjanit...
tu naski u jwani balat bmbaxsha tu xwai jwanit...

dasa wara waku jaran sardani paitaxti dl ba...
la baxchai awi mna tanha har xot taqa gul ba...

dana mn chi bkam ka natwanm bo satek faramosht kam...
ai chrai xashawisty dl zor astama xamosht kam...
1:07pm 06-07-2008
kurdin
xoshm aweit garchi esta namdweni u alait hargiz natnaswim...
alait har tosh nabuit namai pr la macht bo nusiwm...
garchi to dlt shkandwm...garchi to nawt zrandwm...
hesta awash xoshm aweit labar chawm nashrin nabit...
agar hazar awandai tr be mrwat u be wafa bit...
10:32am 06-07-2008
Shato

Pashimanm La gsht taman , law rozhanay bot zhyawm !
aw sardamay xoshmwisti wak tawan deta barchawm !

chawarwanm maba idi, shi3r boto bhonmawa
la rw7ishm pewistr bit, nahelm beyta dlmawa !

gar bew jare di sarlanwe mrov drwst bkretawa !
qad nahelm la sinay mn , ashqy kurek jey betawa !

Gunaht krd ! mnt jehesht , xot daya dast dlleki shet!!!
ke alle awai xosht awe, ba ashqawa bot aswte ?!?


9:40pm 05-07-2008
kurdin
chon atwani la yadm ka rozhek det pashiman bit...
la tanyay xami saxta la 7ali xot pareshanit...

la birm ka ai bewafa bewafait bdrkena...
aw mlwankayay wa la mlta bine zher pet u bishkena...

harchi namai dldariman be bakana biswtena...
rui namoi baxi nigat la rui mna halmahena...

chunka esta rabrduit to lai mn buni be manaya...
la har kwe bit gar btbinm waku namnasi bit waya...

rega nadam wak jaran ro7m bbet ba qurbant...
zor hala bum hata esta xom aswtan bo chawant...

la xazni baxi dlta bayakjari la yadm bka...
awai dli friw dawit dli xoti pe shad bka...
9:25pm 05-07-2008
kurdin
sopas shato gyan honrawakani tosh shazn gyanm =))
9:24pm 05-07-2008
kurdin
agar dazani baqad chan tom xosh awet...
abi ba mom bo dlm hamw shwek...

agar azani baqad chan birt akam...
abit ba rang bo penusa sar shetakam...

etr bochi henda duri ta radayak la mn wnit...
dasa bo chi bo awinm pr la xamit...
Messages: 1321 until 1335 of 2386.
Number of pages: 160
Newer86 87 88 [89] 90 91 92Older