« Back to website
Name:
Email:
Message:

Make this guestbook ad-free
11:32am 07-07-2008
Shad


ba dleki sadaw sakar tosh dleki pr dro
pashimani la ashqy xot , mn pashimanm la to
xo mn frmeskw aw nabwm 7azakant bshomawa
xo mn dlm hawraz nabw awa basarma broy

pet wa nabe rega wn bkam bashwen peta bemawa
awa xawnek bw ax basar chw la to nzik bbmawa
hamw dawrm dawrm tanyai bet la tanyai natrsm
har chwar wazishm paiz bet la bahart naprsm

am jarayan let xosh nabm wa tenagay atbwrm
har hangawe lem deita pesh sad awanda let dwrm
wakw mezhw parawezm , parayaki zhang grtwm
balam chi bkam wakw ashq takw estash namrdwm

pashiman nim la ashqy xom , mn pashimanm la to

11:12am 07-07-2008
Shad
baxer bet barez shakira dastxoshi le akain , ba daway lebwrdnawa babatakant gwastrayawa bo bashy nuktaw pekanin
1:50pm 06-07-2008
kurdin
bro pashimanm ka tom nasi...
pashimanm ba dl xoshm wisti...
xoshm wisti pet nazani...
bajet heshtm ba asani...
estash hatui pashimani...
bochi hatui pashimani...
to manaii ishq nazanit...
wadazani be tawani....
lem gare...to bro lem gare...to bro tom nawet...
hastii dldari lai to nabu...
soz u xoshawisty bo mn nabu...
rozhgari mnt tarikkrdbu...
nawt qat nahenm taku mabm...
narezhm chi di frmeski chawm...
1:28pm 06-07-2008
kurdin
aw satanay to la chawm wn abit xorm le atore u hawri xaribi...
kspayak yat ba xurpai dlma wak mom aswtem azary dli...

zhyan be to tala bun hamwi xayala lagalma ba !!!!
zhyan bo to be tama rangeki be ranga mali hiwam mafrena lagalma ba!!!
1:15pm 06-07-2008
kurdin
to kai dlt wa raq bwa bo dast aneit ba rumawa...
ai sujdam bo chawt nabrd ta lagalt asht bwmawa...

da warawa waku jaran ba nazawa mailm bare...
lawa zyatr galai ro7m ba nazhake halnawaret...

namdazani awana naskit dana hargiz namaranjanit...
tu naski u jwani balat bmbaxsha tu xwai jwanit...

dasa wara waku jaran sardani paitaxti dl ba...
la baxchai awi mna tanha har xot taqa gul ba...

dana mn chi bkam ka natwanm bo satek faramosht kam...
ai chrai xashawisty dl zor astama xamosht kam...
1:07pm 06-07-2008
kurdin
xoshm aweit garchi esta namdweni u alait hargiz natnaswim...
alait har tosh nabuit namai pr la macht bo nusiwm...
garchi to dlt shkandwm...garchi to nawt zrandwm...
hesta awash xoshm aweit labar chawm nashrin nabit...
agar hazar awandai tr be mrwat u be wafa bit...
10:32am 06-07-2008
Shato

Pashimanm La gsht taman , law rozhanay bot zhyawm !
aw sardamay xoshmwisti wak tawan deta barchawm !

chawarwanm maba idi, shi3r boto bhonmawa
la rw7ishm pewistr bit, nahelm beyta dlmawa !

gar bew jare di sarlanwe mrov drwst bkretawa !
qad nahelm la sinay mn , ashqy kurek jey betawa !

Gunaht krd ! mnt jehesht , xot daya dast dlleki shet!!!
ke alle awai xosht awe, ba ashqawa bot aswte ?!?


9:40pm 05-07-2008
kurdin
chon atwani la yadm ka rozhek det pashiman bit...
la tanyay xami saxta la 7ali xot pareshanit...

la birm ka ai bewafa bewafait bdrkena...
aw mlwankayay wa la mlta bine zher pet u bishkena...

harchi namai dldariman be bakana biswtena...
rui namoi baxi nigat la rui mna halmahena...

chunka esta rabrduit to lai mn buni be manaya...
la har kwe bit gar btbinm waku namnasi bit waya...

rega nadam wak jaran ro7m bbet ba qurbant...
zor hala bum hata esta xom aswtan bo chawant...

la xazni baxi dlta bayakjari la yadm bka...
awai dli friw dawit dli xoti pe shad bka...
9:25pm 05-07-2008
kurdin
sopas shato gyan honrawakani tosh shazn gyanm =))
9:24pm 05-07-2008
kurdin
agar dazani baqad chan tom xosh awet...
abi ba mom bo dlm hamw shwek...

agar azani baqad chan birt akam...
abit ba rang bo penusa sar shetakam...

etr bochi henda duri ta radayak la mn wnit...
dasa bo chi bo awinm pr la xamit...
5:18pm 05-07-2008
Shato
Nigayaki To Nabaxshm Ba Ganji Hamu Dwnya !
Pet Rawaya Kchi Wak Mn Be To Bzhy Wa Batania..?!Kurdin Gyan Yaxwa Boman Bmenitawa w Bebashman Nakai La Shi3ra Xoshakant, Hiway Sarkawtwnt Bo Axwasm Guli Mn
4:17pm 05-07-2008
kurdin
dlm hogri awint bwa...
ashqt zhyanmi jwantr krdwa...

sozt dlakamai sawa krdawa...
xam u nasori la bir brdmawa...

har ba towa shadm..
toit xozgaw awatm...
awkatay be tom...
bezarm la xom...

xak chan hogri baran u baya xoshawisty mnish bo to har waya...
bbare basar mazrakai gyanm ru xoshi baxti ba gyanm...

to maro lalam ba jei hiwa u brwam ba...
aw katay be tom hast akam namom...

har law rozhawai ka tom nasiwa....
xoshawistim ba to baxishiwa...
ta mrdn abet wafadar bm bot...
hendam xosh aweit zor zytar la xot...
ba be to be nazm toi taqa dlxwazm...
aw katay be tom tarika asom...
4:05pm 05-07-2008
kurdin


chon tom bir chetawa

taza chon tom bir chetawa...
chon aw hamw para jwana la daftary rabrdum lekamawa...
taza dlm pra la to chon tanyay jekamawa....

xoshawistm lama ba dwa magar qat baran nabaret u qat chatr halnakam....
ka xayalakan magar etr basi toyan lagal nakam...

hanasakam shari daftary wena nya wak mnali ba lastika bon xoshakam shostakani bsrmawa....
boi tom bir chetwa ba penusa darakashm kolanakai tek bamawa....

mn rahatum hamw shawek ta drang har xami to lek bamawa...
taza chon tom bir bchetawa chon dlm kal bkamawa....
mn dlnyam regayakm be shk azar u andesham agar xayalt le bkamawa....

axr chon tom bir bchetawa magar kas gorani nalet u kas gorani nalet...
magar etr hata mawam dastm nabam bo penusakam...
magar harchi baxchai shara pei le bbrm....

axr chon tom bir bchetawa magar gsht warzakan bmrn...
magar du dldar nabinm dasty yaktr bgrn...

pem ble chon la birt kam ka to la runakya hatit...
hamw rozhek bar lawai chawm halbenm machm akait...

axr chon tom bir bchetawa mn u xayal ka shawan sarman axaina sar sarin...
be la yadgarakani to chitr shk barin...

da pem ble mn bam hawm awinawa chon tom bir achet...
magar bnum hata am sardamw zamana basar achet...

baw marja to la bir akam tosh birm le makrawa...
aw shawanai bot gryawm frmeshkakanm barawa....
baw marja to la bir akam aw rozhai yakman nasi la rozhmeri tamanm bsrarawa....
dro nakam mn namtwani to atwani tamant bxalatenit????

hiwadarm ba dltan bet

3:49pm 05-07-2008
kurdin
law satawa mn namam ka hast pe nakrdm...
chanda mn tiniwi sozeki garmtm...
rabrdutm bir nachet ka ba kul agryam...

taza mn dlm shka la daryay xama xnkam...
ba hich sarezh nabm baw azaranai pe dam...

kspat la dlm hena la daryay xama xnkam...
hamw xoshyakan lem taln...

etr namwet mn hich bzanm law rabrduwai ganji shewandm...
hargiz natbaxshm la gunaht da ba bswtet mn bryartm...
3:38pm 05-07-2008
kurdin
mn bahari baharan nim baxi jwanan bshomawa....
mn dem la chali tinekda awrngi to bxomawa...

mn xawe nim u bmbinn u xawnama namgeretawa...
mn dem wak prsyarekm dabet jwabm bdretawa...

mn bai shamal nim ewaran shanai pchri xawt bkam...
mn dem waku rashabayak sairi hardu chawt bkam...

mn miwani nawaxt nim la darga dam u gwem bdane...
mn dem u xom xwan mawalm kas natwanet halm kanet...
Messages: 1321 until 1335 of 2381.
Number of pages: 159
Newer 86 87 88 [89] 90 91 92 Older